Elektrische aansluiting

27
Elektrische aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur
De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met
eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet
deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften. Heeft de kap
geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze niet goed te bereiken, dan moet er
een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in
het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming  met de installatie normen.
Attentie: alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed
functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is.
Attentie! De voedingskabel moet door de bevoegde technische assistentie dienst worden
vervangen om ieder risico te voorkomen.