Service

55
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiks-
aanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen als…“) het probleem zelf kunt op-
lossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze 
klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij 
de volgende gegevens nodig:  
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het type-
plaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat 
weergeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskerami-
sche industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw ap-
paraat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
 
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................