49
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het 
mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. 3 mm 
met alle polen van het net te scheiden.
 Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen 
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekscha-
kelaar en veiligheidsschakelaars.