Afvalverwerking

47
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruik-
baar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, 
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aan-
duiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde con-
tainers.
2
Oud apparaat verwijderen
Het symbool 
W
 op het product of op de verpakking wijst erop dat dit pro-
duct niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar 
een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur 
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier 
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevol-
gen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehande-
ling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u 
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst 
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het pro-
duct hebt gekocht.