VARNING, F RSIKTIGHET

Sv

Tack för att du har valt denna produkt från Yamaha.

För att säkerställa bästa prestanda, läs användarhandboken noga. Förvara den på 

en säker plats för framtida referens.

VARNING

Lyssna inte med hörlurar när du kör eller cyklar. Undvik också att använda 

dem när hörseln inte får störas, t.ex. vid järnvägsövergångar och byggnadsplatser. 

Försämrad förmåga att höra omgivande ljud kan öka risken för olyckor.

FÖRSIKTIGHET

 

Försiktighetsåtgärder som kan motverka hörselskador

 xUndvik att lyssna längre stunder med hörlurar på hög volym. Det kan leda 

till hörselskador. Användning av hörlurar under en längre tid på hög volym 

kan orsaka hörselskador. Överskrid inte 40 timmar/vecka av lyssnande vid 

80 dB(A) eller 5 timmar/vecka vid 89 dB(A).

 xSänk volymen på enheten som ska anslutas innan kontakten ansluts.

 

För din säkerhet

 xOm hörlurarna skulle irritera huden måste du genast sluta använda dem.

 xHåll produkten utom räckhåll för barn så att de inte sväljer smådelar av misstag.

 xAnvänd inte hörlurar med öronmuffar lösa eller om de är trasiga. I annat fall 

kan de orsaka skada eller sjukdom.

 xFäst öronmuffarna ordentligt på hörlurarna. Om öronmuffarna har lossnat från 

hörlurarna och fastnat i öronen, kan de orsaka skada eller sjukdom.

 xPlacera inte eller håll öronmuffarna i närheten av en klocka, magnetkort, eller 

annat föremål som kan påverkas av produktens magnetfält. I annat fall kan data 

på den drabbade enheten gå förlorad.

Kommentarer om användning

 x Se även de handböcker som medföljde de enheter som ska anslutas.

 x När du tar bort kontakten från den anslutna enheten måste du dra i själva 

kontakten, inte i kabeln. Kabeln kan skadas om du drar i den eller böjer den 

hårt.

 x Demontera inte hörlurarna. Använd inte hörlurar som inte fungerar som de 

ska.

 x Öronen kan plinga på geografiska platser där luften är mycket torr. Det är 

inget fel på öronmuffarna, utan orsakas av statisk elektricitet från din kropp 

eller en ansluten enhet.

 x Om öronmuffarna inte är ordentligt placerad på öronen, kan du inte höra 

basområdet tydligt. För att få bättre ljudkvalitet, justera öronmuffarna så att 

de passar dina öron perfekt. Till exempel kan du byta ut dåliga åtsittande 

öronmuffar med öronmuffar av lämplig storlek.

 x Rengör hörlurarna med en mjuk, torr trasa. Lämna inte kontakten smutsig, 

det kan förvränga ljudet.

 x Utsätt inte hörlurarna för direkt solljus, smuts, värme eller fukt.

Vett och etikett

Använd inte hörlurarna med hög volym på allmänna platser. Ljud som läcker ut 

kan störa folk runt dig.