Toyota TACOMA 2002 Owner Manual

SECTION

’02 Tacoma U (L/O 0109)
1
2002 MY TACOMA_U (OM35786U)
OPERATION OF INSTRUMENTS AND
CONTROLS
Overview of instruments and controls
Instrument panel overview
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instrument cluster overview
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indicator symbols on the instrument panel
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SECTION 
1
 
1