NO 

5

54 

INSTALLASJON

 

Ventilatorhetten må monteres midt over koketoppen. Minimumsdistansen mellom koketoppen 
og nedre del av ventilatorhetten må være 650mm. 
 
For montering av ventilatorhetten går man fram som følger: 
1) Lag 6 hull (X1-X2-J) med diameter på 8mm med de høydeavstandene som angis i figur 1. 
2) For de ulike delene av monteringen må man bruke de skruene og ekspansjonspluggene som 

følger med. 

3) Fest  stengene  C (fig. 2) til veggen i hullene X1-X2. 
4) Fest ventilatorhetten til veggen ved hjelp av de eksterne hullene J1 og J2 (fig. 3). 
5) Tilkopling  for OPPSUGING eller FILTRERING 

   
• OPPSUGING 
For installasjon av oppsugingsversjonen må man kople ventilatorhetten til et utførselsrør ved 
hjelp av et fast rør eller en slange med diameter på 150 eller 120mm. Dette kan installatøren 
velge fritt. 
•    For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm må du føre inn reduksjonsflensen 9 på 

utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel. 

•    Fest røret ved hjelp av de medfølgende rørfesteklemmene. Alt nødvendig materiale følger 

ikke med. 

•    Fjern eventuelle luktfiltre og aktive kullfiltre. 
 
   
•  FILTRERING (ALTERNATIV VERSJON) 
-     Sett inn filtreringskretsen H (fig. 6). 
-    Monter de aktive kullfiltrene L (fig. 7) og blokker dem ved å vri mot høyre (cirka 10°) til 

man hører de klikker på plass. For demontering gjennomfører man operasjonene i motsatt 
rekkefølge.  

 

Montering av røykrør 
6)   Fest det øvre røykrøret A (fig. 8) til stengene C (fig. 2/ fig. 8) ved hjelp av 4 selvgjengende 

skruer med diameter på 2,9mm som følger med. Distansen mellom festehullene X1 og X2 
bestemmes av høyden på det øvre røykrøret H.  

7)   Sett fast det nedre røykrøret B forfra (fig. 9) ved å vide ut de to sidene litt, og sett det så 

inn i ventilatorhetten (fig. 9).