SE 

3

38 

INSTALLATION

 

Köksfläkten ska monteras i mitten av spishällen. Minimumavståndet emellan spishäll och 
köksfläktens undre yta måste vara 650 mm. 
 
För monteringen av köksfläkten gå tillväga på följande sätt: 
1) Borra 6 hål (X1-X2-J) Ø 8mm och respektera måtten angivna på fig. 1. 
2) För de olika monteringarna använd de medlevererade skruvarna och expansionspluggarna. 
3) Blockera  konsolerna  C (fig. 2) på väggen i hålen X1-X2. 
4) Fäst köksfläkten på väggen i de yttre hålen J1 och J2 (fig. 3). 
5) Montering  UTSUGANDE eller FILTRERANDE: 

   
• UTSUGANDE 
För installation i utsugande version anslut köksfläkten till utsläppsrörledningen med en styv 
eller böjlig slang ø 150 eller 120 mm, valet lämnas åt installatören. 
•    För anslutning med slang ø120 mm, sätt i reduktionsflänsen 9 på köksfläktsstommens ut-

släpp. 

•    Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte. 
•    Ta bort eventuella luktfilter med aktivt kol. 
 
   
•  LUKTFILTER (FILTRERANDE VERSION) 
-     Sätt i den filtrerande anslutningen H (fig. 6). 
-    Montera filtren med aktivt kol L (fig. 7) lås dem genom att vrida medurs (cirka 10°) tills 

du hör stoppklicket. För demontering följ momenten i motsatt ordning. 

 

Montering av skorsten 
6)   Fäst den övre skorstenen A (fig. 8) på konsolerna C (fig. 2/ fig. 8) genom att använda de 

medföljande 4 självgängande skruvarna Ø2,9mm. Avståndet emellan fästhålen X1 och X2 
fastställs av höjden av den övre skorstenen H . 

7)   Fäst undre skorstenen B (fig. 9) på framsidan  vidga lätt de båda sidodelarna och för sedan 

in den i köksfläkten (fig. 9).