DK 

3

34 

INSTALLATION

 

Emhætten skal monteres midt for kogepladen. Minimumafstand mellem kogeplade og emhæt-
tens underside skal være på mindst 650mm. 
 
Ved montering af emhætten går man frem, som følger: 
1) Bor 6 huller (X1-X2-J) på  Ø 8mm, idet man overholder målene angivet på fig. 1. 
2) Monteringen udføres ved brug af de forskellige medleverede skruer og rawlplugs. 
3)Montér beslagene C (fig. 2) på væggen i hullerne X1-X2. 
4) Fastspænd emhætten til væggen i de yderste huller J1 og J2 (fig. 3). 
5) Montér udsugningsgruppen med SYSTEM MED AFTRÆKSKANAL eller SYSTEM 

MED RECIRKULATION GENNEM FILTER : 

   
•  SYSTEM MED AFTRÆKSKANAL 
Ved installation af system med aftrækskanal tilsluttes emhætten udsugningskanalen ved hjælp 
af et stift eller fleksibelt rør med en diameter på  150 eller 120 mm, alt efter installatørens valg. 
•    Ved tilslutning med et rør på ø120 mm, skal der indsættes en reduktionsstuds 9 på emhæt-

tens udsugningshul. 

•    Fastspænd røret med specielle rørklemmer. Dette materiale medleveres ikke. 
•    Fjern eventuelle lugtabsorberende kulfiltre. 
 
   
•  SYSTEM  MED RECIRKULATION GENNEM FILTER (VALGFRI Version) 
-     Indsæt filtreringssamlingen H (fig. 6). 
-    Montér de lugtabsorberende kulfiltre L (fig. 7) og blokér dem ved at dreje med uret (cirka 

10°), indtil der mærkes et stop. Ved afmontering drejes den modsatte vej. 

 

Montering af  skorsten 
6)   Fastspænd den øvre skorsten  A (fig. 8) til beslagene C (fig. 2/ fig. 8) ved brug af de 4 spe-

cialskruer på Ø2,9mm, som medleveres. Afstanden mellem fastspændingshullerne X1 og 
X2 afhænger af højden på den øvre skorsten H . 

7)   Montér den nedre skorsten B (fig. 9) foran ved at udvide de to sidestykker let og indsæt 

den derefter i emhættens skærm (fig. 9).