VL NZ100S

VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM
CAMCORDER COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO
LIQUID CRYSTAL DISPLAY CAMCORDER
MANUAL DE OPERAÇÃO
BRUKSANVISNING
OPERATION MANUAL
VL-NZ100S
SVENSKA
ENGLISH
PORTUGUÊS