Supplied accessories, Maintenance

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

RQTV0156-1B

H0606MT1076

En

NORSK

ADVARSEL!

APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET 
INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET STED 
HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER UTILSTREKKELIGE. 
SØRG FOR AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE 
FORVERRER VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO 
FOR ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV 
OVERHETING UNNGÅS.
APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE DEKKES 
TIL MED AVISER, BORDDUKER, GARDINER OG LIGNENDE.
PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS, OPPÅ 
APPARATET.
BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR 
MILJØET.

ADVARSEL:

FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK 
STØT ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE 
APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET, 
VANNDRÅPER ELLER VANNSPRUT. DET MÅ HELLER IKKE 
PLASSERES GJENSTANDER FYLT MED VANN, SLIK SOM 
BLOMSTERVASER, OPPÅ APPARATET.

DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER 
MODERATE KLIMAFORHOLD.

Utstyret bør plasseres i nærheten av AC-stikkontakten, og støpslet 
må være lett tilgjengelig hvis det skulle oppstå problemer.

SUOMI

VAROITUS!

ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA 
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN 
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI. 
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI 
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN 
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI 
TULIPALOVAARA.
ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA 
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI 
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN 
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA 
TAVALLA.

VAROITUS:

TULIPALO-, SÄHKÖISKUVAARAN TAI TUOTETTA KOHTAAVAN 
MUUN VAHINGON VÄHENTÄMISEKSI EI LAITETTA SAA 
ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE, VESIPISAROILLE TAI 
ROISKEELLE, EIKÄ NESTETTÄ SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN 
ESIMERKIKSI MALJAKOITA, SAA ASETTAA LAITTEEN PÄÄLLE.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA 
ILMASTOSSA.

Laite tulee asettaa lähelle verkkopistorasiaa ja pistokkeen täytyy 
olla sellaisessa asennossa, että siihen on helppo tarttua ongelman 
sattuessa.

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment (private households) 

This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with 
general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a 
free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an 
equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the 
environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest 
designated collection point.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.
For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.
Information on Disposal in other Countries outside the European Union
This symbol is only valid in the European Union.
If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Supplied accessories

Please check and identify the supplied accessories.

1 AC mains lead

1 FM indoor antenna

1 AM loop antenna

2 Batteries

1 Remote control

Use numbers indicated in parentheses when asking for 

replacement parts.

Calibration microphone

Maintenance

To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.

Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit. 

Before using chemically treated cloth, carefully read the instructions that came with it.

(EUR7662YN0)

If the surfaces are dirty

-If you see this symbol-

SA-XR58.indb   40

6/27/2006   6:55:50 PM

Document Outline TABLE OF CONTENTS BEFORE USE SAFETY PRECAUTIONS CONTROL GUIDE CONNECTIONS HOME THEATER CONNECTIONS CONNECTING OTHER EQUIPMENT SPEAKER CONNECTIONS BEFORE PLAYBACK BASIC OPERATIONS ENJOYING HOME THEATER FEATURES PLAYBACK OPTIONS USING HDAVI CONTROL OPERATIONS SURROUND SOUND RECEIVER SETTINGS SOUND EFFECTS/OTHER FUNCTIONS THE RADIO RDS BROADCASTS USING THE REMOTE CONTROL WITH OTHER EQUIPMENT REFERENCE SPECIFICATIONS (DIN 45 500) HELP MESSAGES TROUBLESHOOTING GUIDE SUPPLIED ACCESSORIES MAINTENANCE